Akreditované vzdelávacie programy (kurzy) v podpornom roku 2020/2021.

Vážení priatelia

NPPC – Ústav včelárstva Liptovský Hrádok v spolupráci so SZV a SV, pripravil nasledovné akreditované vzdelávacie programy (kurzy) v podpornom roku 2020/2021.

Dátum

Názov kurzu

Miesto konania

6.11.2020*

AÚVL – preškolenie

Bratislava,
ŠVPS, Botanická 17

27.11.2020*

AÚVL – preškolenie

NPPC – Ústav včelárstva
Gašperíka 599, Liptovský Hrádok

22.1.2021*

AÚVL – preškolenie

UVLaF
Komenského 73, Košice

8.2.2021*

AÚVL – preškolenie

NPPC – Ústav včelárstva
Gašperíka 599, Liptovský Hrádok

12.2.2021*

AÚVL – preškolenie

NPPC – VÚŽV Nitra
Hlohovecká 2, Lužianky

26.2.2021*

AÚVL – preškolenie

UVLaF
Komenského 73, Košice

5.3.2021*

AÚVL – preškolenie

NPPC – Ústav včelárstva
Gašperíka 599, Liptovský Hrádok

19.3.2021*

AÚVL – preškolenie

UVLaF
Komenského 73, Košice

26.3.2021*

AÚVL – preškolenie

Dom armády, Hviezdoslavova 16
Trenčín

20.-21.5.2021**

AÚVL – začiatočník

Včelárska paseka,
Kráľová pri Senci

3.-4.6.2021**

AÚVL – začiatočník

Rozhanovce (pri Košiciach), Bažantnica – účelové zariadenie UVLaF

17.-18.6.2021**

AÚVL – začiatočník

NPPC – Ústav včelárstva
Gašperíka 599, Liptovský Hrádok

1.-2.7.2021**

AÚVL – začiatočník

NPPC- Ústav včelárstva
Gašperíka 599, Liptovský Hrádok

15.1.2021*

Senzorické hodnotenie medu

NPPC – VÚŽV Nitra
Hlohovecká 2, Lužianky

19.2.2021*

Senzorické hodnotenie medu

NPPC – VÚŽV Nitra
Hlohovecká 2, Lužianky

19.3.2021*

Senzorické hodnotenie medu

NPPC – VÚŽV Nitra
Hlohovecká 2, Lužianky

27.-28.5.2021**

Chov včelích matiek

Včelárska paseka,
Kráľová pri Senci

10.-11.6.2021**

Chov včelích matiek

SOŠ lesnícka,
Kollárová 10, Prešov

25.-26.6.2021**

Inseminácia včelích matiek

NPPC – Ústav včelárstva
Gašperíka 599, Liptovský Hrádok

*jednodňový kurz
**dvojdňový kurz
 
Prihlasovanie sa na kurzy je možné cez stránku Ústavu včelárstva Liptovský Hrádok. Po naplnení kapacity miestnosti sa už nebude možné na daný kurz prihlásiť.
(Prihlasovanie na jednotlivé kurzy bude spustené čoskoro.)

Upozornenie !

Na základe súčasnej situácie s novým koronavírusom a ochorením COVID-19 môžu byť niektoré kurzy pozastavené a presunuté na iný termín v zmysle rozhodnutí Ústredného krízového štábu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Je potrebné dodržiavať všetky opatrenia na zabránenie šírenia COVID-19, ktoré boli prijaté na najvyššej úrovni a sú prezentované širokej verejnosti. Účastníci kurzu musia mať rúško, prípadne iné ochranné pomôcky podľa aktuálneho nariadenia a rozhodnutia vyšších orgánov.