+421 901 705 436 svs@orava.sk

Výsledky 15. ročníka súťaže O Najlepší slovenský med 2022

Kategória – MED KVETOVÝ, VIACDRUHOVÝ miesto – Ing. Pavol Kameník – Hornooravský včelársky spolok Trstená         miesto – Ján Vidhold – R SVS Senohrad  miesto – RNDr. Jozef Žigo – R SVS Žarnovica    Kategória – MED AGÁTOVÝ miesto – Anna Tušimová – R SVS Senohrad miesto –  Marián Revaj – Hornooravský včelársky spolok Trstená       miesto –  Ján Flaška – R…

Propozície súťaže o najlepší slovenský med

V tomto roku Ústredie SVS vyhlasuje v súťaži o Najlepší slovenský med štyri súťažné kategórie a to: Jednodruhový kvetový med a v rámci tejto kategórie nasledovné druhy medov:             –  a.) agátový med             –  b.) lipový med             –  c.) malinový med                                                                                                                                                                2.Viacdruhové medy               – a.) zmiešaný  kvetový – medovicový med Súťažné vzorky medov môžu súťažiaci doručiť poštou,…

Sekretariát Ú SVS vyzýva

  Vážení priatelia;           na základe výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov vyzvalo MPRV SR náš Spolok včelárov Slovenska na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v roku 2022 podľa § 2, odst. 1 písm. l) –   na opeľovaciu činnosť včiel.         To…

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory pre včelárov, týkajúca sa moru včelieho plodu (ďalej len MVP).

  Vážené včelárky, vážení včelári,       z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky nám bola  doručená Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory pre včelárov, týkajúca sa moru včelieho plodu (ďalej len MVP). „Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z  5.mája 2011  č.536/2011-100 o podrobnostiach…

Národný program eradikácie moru a hniloby včelieho plodu na roky 2022-2023

Vážení včelári,      Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spolu so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR vydali nový Národný program eradikácie moru a hniloby včelieho plodu na roky 2022-20233, v ktorom sú uvedené podmienky na kočovanie, vykonávanie klinických prehliadok na mor včelieho plodu a iné. Vykonávanie veterinárnych kontrol v rámci programu monitoringu MVP a HVP      Za…