+421 901 705 436 svs@orava.sk

SLOVENSKÝ VČELÁR 11 – 12 / 2018

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia, môj posledný tohtoročný príhovor chcem venovať jednak Vám, ktorým náš spolkový časopis a obsah robil spoločníka pri Vašom včelárení v priebehu celého kalendárneho roka a jednak najnovším uplynulým udalostiam, ktoré prežívala naša včelárska komunita v poslednom období, ako i udalostiam ktoré v závere roka očakávame… Minulosť, prítomnosť i budúcnosť sú tri naoko rozdielne veličiny,…

VČELÁRENIE V HORÁCH

Slovensko je prevažne hornatá krajina. Jeho územie pokrývajú s viac ako 50-tich % lesy, a to najmä ihličnaté, zmiešané a listnaté. V severojužnom smere je celá severnejšia položená časť Slovenska znateľne klimaticky chladnejšou a drsnejšou oblasťou oproti južnejšie položeným oblastiam s nižšími celoročnými priemermi teplôt, nižším počtom teplých slnečných dní umožňujúcim včelám výlety za zdrojmi znášky, vodou a inými…

Usmernenie Ú SVS č. 01/08/2018

Usmernenie Ú SVS č. 01/08/2018 k vykonávaniu prehliadok včelstiev a následnej verifikácie včelstiev asistentmi úradných veterinárnych lekárov (AÚVL)  Usmernenie Ú SVS č. 01082018  prirucka-pre-ziadatela-o-poskytovani-pomoci-na-podporu-zlepsenia-podmienok-pri-produkcii-a-obchodovani-s-          vcelimi-produktmi-2018_2019  Priloha-2-Vzor-Rocne-hlasenie-o-stanovisti-vcelstiev-1

Krajský medový festival Žilinského kraja

VČELÁRSKE UMENIE plné zaujímavostí nielen pre včelárov, spojené s ochutnávkou a predajom včelích produktov a tiež s možnosťou zažiť neopakovateľnú atmosféru a odviesť sa na historickej motorovej drezine s panoramatickými vozňami  Pozvánka na Krajský medový festival Žilinského kraja

Usmernenie Ú SVS č. 01/07/2018 – Opeľovacia činnosť včiel v r. 2018

Vážený priatelia; na základe výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov vyzvalo MPRV SR náš Spolok včelárov Slovenska na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v roku 2018 podľa § 2, odst. 1 písm. l) – na opeľovaciu činnosť včiel…..  Usmernenie-Ú-SVS-č.-01072018-Opeľovacia-činnosť-včiel-v-r.-2018 (2)  priloha č. 1…

METODICKÝ POKYN PPA PRE ŽIADATEĽA O POSKYTOVANÍ POMOCI…

 Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2018/2019    Priručka pre žiadateľa o poskytovani pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovani s včelimi produktmi 2018__2019          Prílohy:  Príloha č. 7 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity – prednáška, seminár  Príloha č. 8 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity –…

Novelizované Stanovy SVS

 Novelizované Stanovy SVS l  Novelizované Stanovy SVS 2  Novelizované Stanovy SVS 3  Novelizované Stanovy SVS 4  Novelizované Stanovy SVS 5  Novelizované Stanovy SVS 6

Včelársky zájazd Spolku včelárov Slovenska do Poľska

Včelársky zájazd Spolku včelárov Slovenska do Poľska Stalo sa už tradíciou, že členovia Spolku včelárov Slovenska a ich rodinný príslušníci každé leto navštívia spoločne niektorú zaujímavú časť Európy. Aj tento rok Ústredie Spolku včelárov Slovenska v spolupráci s Karpatským zväzkom včelárov v Novom Sonči pripravuje pre členov SVS 5-dňový odborno-kultúrny včelársky zájazd, počas ktorého chceme okrem návštev včelníc a…