+421 901 705 436 svs@orava.sk

SLOVENSKÝ VČELÁR 1 – 2 / 2019

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia, nový kalendárny rok vystriedal starý rok a tak mi dovoľte, aby som Vám na začiatku nového roka 2019 poprial veľa zdravia, síl a spokojnosti z vykonávanej práce vo Vašom životnom priestore, vo Vašom osobnom, rodinnom i spoločenskom živote. Slovenské včelárstvo si v tomto roku pripomenie dve významné udalosti, ktorými sú 150. výročie založenia prvej včelárskej organizácie…

NOVELIZOVANÉ DOKUMENTY SVS

Novelizované stanovy Spolku včelárov Slovenska  Novelizované Stanovy SVS l  Novelizované Stanovy SVS 2  Novelizované Stanovy SVS 3  Novelizované Stanovy SVS 4  Novelizované Stanovy SVS 5   Novelizované Stanovy SVS 6 Novelizovaný Rokovací poriadok Spolku včelárov Slovenska  Rokovací poriadok SVS Novelizovaný Organizačný poriadok Spolku včelárov Slovenska  Organizacny poriadok SVS

Medový perníček do srdca chodníček

Širokej verejnosti, žiakom ZŠ, všetkým včelárom a priaznivcom včelárenia P O Z V Á N K A Regionálny spolok včelarov Slovenska Nová Ľubovňa a Obecný úrad Nová Ľubovňa Vás pozývajú na včelárske podujatie- siedmy ročník – Medový perníček do srdca chodníček“ spojeného s oslavami Sv. Ambróza – patróna včelárov. Aj v tomto roku je súčasťou Krajského medového festivalu Program:…

SLOVENSKÝ VČELÁR 11 – 12 / 2018

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia, môj posledný tohtoročný príhovor chcem venovať jednak Vám, ktorým náš spolkový časopis a obsah robil spoločníka pri Vašom včelárení v priebehu celého kalendárneho roka a jednak najnovším uplynulým udalostiam, ktoré prežívala naša včelárska komunita v poslednom období, ako i udalostiam ktoré v závere roka očakávame… Minulosť, prítomnosť i budúcnosť sú tri naoko rozdielne veličiny,…

VČELÁRENIE V HORÁCH

Slovensko je prevažne hornatá krajina. Jeho územie pokrývajú s viac ako 50-tich % lesy, a to najmä ihličnaté, zmiešané a listnaté. V severojužnom smere je celá severnejšia položená časť Slovenska znateľne klimaticky chladnejšou a drsnejšou oblasťou oproti južnejšie položeným oblastiam s nižšími celoročnými priemermi teplôt, nižším počtom teplých slnečných dní umožňujúcim včelám výlety za zdrojmi znášky, vodou a inými…

Usmernenie Ú SVS č. 01/08/2018

Usmernenie Ú SVS č. 01/08/2018 k vykonávaniu prehliadok včelstiev a následnej verifikácie včelstiev asistentmi úradných veterinárnych lekárov (AÚVL)  Usmernenie Ú SVS č. 01082018  prirucka-pre-ziadatela-o-poskytovani-pomoci-na-podporu-zlepsenia-podmienok-pri-produkcii-a-obchodovani-s-          vcelimi-produktmi-2018_2019  Priloha-2-Vzor-Rocne-hlasenie-o-stanovisti-vcelstiev-1

Krajský medový festival Žilinského kraja

VČELÁRSKE UMENIE plné zaujímavostí nielen pre včelárov, spojené s ochutnávkou a predajom včelích produktov a tiež s možnosťou zažiť neopakovateľnú atmosféru a odviesť sa na historickej motorovej drezine s panoramatickými vozňami  Pozvánka na Krajský medový festival Žilinského kraja