+421 901 705 436 svs@orava.sk

Výzva chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí nie sú podnikateľmi na kompenzáciu strát na zvieratách

V ý z v a na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z  5.mája 2011  č.536/2011-100 o podrobnostiach  pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.  Výzva chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí nie sú podnikateľmi na kompenzáciu strát na zvieratách

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na opeľovaciu činnosť včiel

V ý z v a    na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011  č. 536/2011-100 o podrobnostiach  pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.  Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na opeľovaciu činnosť včiel