+421 901 705 436 svs@orava.sk

20. máj SVETOVÝ DEŇ VČIEL

Svetový deň včiel pripadá na 20. mája, deň narodenia významného slovinského včelára, Antona Janšu.Organizácia Spojených národov (OSN) vyhlásila tento nový svetový deň v rezolúcii A/RES/72/211, čím reagovala na iniciatívu Slovinskej republiky z roku 2014, ktorú v jej úsilí v septembri 2015 podporila Medzinárodná federácia včelárskych asociácií (Apimondia).Valné zhromaždenie OSN 20. decembra 2017 vyhlásilo 20. mája za Svetový deň včiel….

Usmernenie Ú SVS na čerpanie dotačných prostriedkov na podporný rok 2020/2021

Vážení priatelia, v zmysle schváleného Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2020/2021 môžu členovia SVS požiadať prostredníctvom svojich R SVS o poskytnutie podpory pri vykonávaní nasledovných v podpornom roku 2020/2021, pričom podporný rok 2020/2021 začína 1. augusta 2020…

USMERNENIE k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z. na podporný rok 2019/2020

Vážení priatelia, v prílohe Vám zasielam spracované USMERNENIE k podmienkam čerpania pomoci v podpornom roku 2019/2020. V zmysle schváleného Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2019/2020 môžu členovia OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI požiadať prostredníctvom svojich OZ o poskytnutie podpory…

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA O POSKYTOVANÍ POMOCI NA VYKONÁVANIE OPATRENÍ ZAHRNUTÝCH DO VNÚTROŠTÁTNEHO PROGRAMU PRE SEKTOR VČELÁRSTVA 2019/2020

  Príručka Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva 2019/2020 Príloha č. 1 Žiadosť o schválenie poskytnutia pomoci Príloha č. 2 Určenie včelárskych podopatrení a návrh ich rozpočtu Príloha č. 3 Ročný plán vykonávania vzdelávacích aktivít Príloha č. 4 Zoznam schválených včelníc Príloha č. 5 Žiadosť o poskytnutie pomoci Príloha…

Kalendár včelára – November

Nasledujúce štyri mesiace až do februára znamenajú pre včelára relatívny oddych od priamej práce so včelami, neznamená to však, že včelnicu vôbec nenavštívime. Prichádza zima, aj keď ešte nie podľa kalendára, ale pocitovo ju registrujeme my aj naše včielky. Tešíme sa z každého pekného dňa, keď je ešte prelet, a včely môžu vyprázdniť svoje výkalové vačky, aby zimovanie bolo…

Postup chovateľa včiel pri registrácii včelstiev

    Každý chovateľ včiel je povinný riadiť sa Vyhláškou č. 285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii včelstiev.     Nové chovy včelstiev sa musia registrovať na príslušnú R VPS podľa §40a zákona č. 39/2007 Z. z. Včelár je povinný do 7 dní oznámiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe začatie alebo ukončenie chovu včelstva podľa prílohy č. 1 k vyhláške…