SLOVENSKÝ VČELÁR 1 – 2 / 2020

Vážení priatelia včelári, milí čitatelia,
so znalosťami výsledkov našej bohumilej práce v minulom roku sme vstúpili do nového roka 2020. V materiálnom svete, ktorý nás obklopuje má mnoho vecí dva konce, dve strany, dva póly.
Určitá symbolika je evidentná aj v čísliciach tohto roka: dve dvadsiatky, dve nuly, dve dvojky… V duchovnej sfére je pre naše životy príznačná číslica 3…
Zástancovia obidvoch filozofických svetonázorových prúdov toho materiálneho i duchovného sú napriek svojej obrovskej názorovej rozdielnosti iba nepatrnou, ohraničenou veličinou v porovnaní s bezrozmernou veličinou celého sveta — vesmíru, ktorej definíciu vymedzil a určil Boh pri jeho stvorení a tou veličinou je jeho nekonečno…
Naše uvažovanie o našom živote, úspešnosti alebo neúspešnosti našej práce, dosiahnutých výsledkoch, nášho podnikania, nášho včelárenia, ktoré mnohým z nás napĺňa podstatnú časť našej každodennej práce a tiež mnohí z nás v ňom našli doplnkový zmysel svojho života, v kontexte vyššie uvedeného je z tohto uhla pohľadu a dimenzií iba omrvinkou, ktorej či už jej pozitívny alebo negatívny rozmer vykonávania našej práce a tým naplnenia či nenaplnenia našich očakávaní, vymedzuje nielen úroveň nášho poznania a náročnosti, ale predovšetkým náš osobný hodnotový rebríček a nastavený vnútorný kompas, ktorého smer strelky určuje naše svedomie…
Počet zdravých včelstiev oproti predchádzajúcim obdobiam, hmotnosť vyprodukovaného medu celkom, priemer od jedného včelstva, jeho predajná cena, získaná celková cena z predaja, výška obdržaných dotácií, výška členského v organizáciách, prístup štátu ku včelárskej komunite a tiež snaha, alebo nezáujem o zosúladenie vzájomných záujmov, legislatíva súvisiaca so včelárstvom, mediálna prezentácia včelárstva… tvoria iba zlomok každodenného uvažovania nás — včelárov a tým aj otázok — často či menej často zodpovedaných, ale i tých — bez odpovedí…
Méty, hranice, plány, ktoré si každý z nás stavia vo svojom živote najčastejšie na začiatku nového roka sa môžu, ale aj nemusia vždy naplniť, alebo sa môžu naplniť iba čiastočne, alebo iba sporadicky, občas. Často krát záleží na tom, ako reálne sme si ich postavili…
Vážení priatelia, na začiatku tohto nového roka Vám prajem všetkým Božie požehnanie a pevné zdravie pre Vás, Vašich rodinných príslušníkov, radosť a spokojnosť z práce na Vašich včelniciach, ako aj zdravie pre Vaše včielky. Spoločne s Vami vyslovujem želanie, aby bol pre slovenské včelárstvo ešte úspešnejší ako rok predchádzajúci. Aby sme prostredníctvom plnenia opatrení podľa nového NV SR č. 337/2019 Z.z., ktoré vstúpilo do účinnosti od 1. novembra 2019, v rámci ktorého má slovenské včelárstvo k dispozícii takmer 1,5 mil. Eur v r. 2020, štátnej podpory za opeľovaciu činnosť včiel, ktorá verím že zostane aj v tomto roku minimálne na úrovni 4,- Eur / jedno včelstvo urobili naše včelárenie rentabilné, efektívne a stimulujúce a pre naše včielky želám hojnosť výdatnej paše v našej zdravej a krásnej slovenskej prírode. Ako zodpovedný redaktor SV verím, že aj náš časopis a jeho obsah Vám v tomto Vašom úsilí napomôže a prispeje svojou troškou „do mlyna“ aj tým, že Vám v jeho celom priebehu bude príjemným a užitočným spoločníkom.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV