Slovenský včelár 7 – 8/2010

Slovenský včelár 7 – 8 / 2010

Vážení čitatelia; dostáva sa Vám do rúk letný dvojmesačník časopisu Slovenský včelár. V tretej dekáde júna sme vstúpili do lunárneho letného slnovratu, ktorý je signálom pre včelársku komunitu, že naše včelstvá sú na vrchole svojej početnosti a rozvoja. Letný slnovrat je zároveň aj signálom pre naše včielky na to, aby odštartovali v hojnosti zdrojov letnej znášky nektáru a peľu prípravu na zimné obdobie a chov svojich družiek, dlhovekých robotníc. Uvedené činnosti včelára cez letné prázdninové a dovolenkové obdobie sú značne v odlišnom protiklade s letnými prácami a činnosťami u ostatnej ľudskej nevčelárskej populácie. Pretože je obdobím kedy školopovinná mládež si môže voľnejšie vydýchnuť po ukončení školského roka a spolu so svojimi kamarátmi, alebo rodičmi relaxovať v domácich alebo zahraničných rekreačných zariadeniach, letných táboroch a letoviskách. Mesiac júl je pre včelára obdobím záveru včelárskeho roka a súčasne obdobím nástupu nového včelárskeho roka. V tomto roku je veľmi výnimočným pre značnú časť včelárov z dôvodu, že je zároveň mesiacom nádeje v takom zmysle, že s napätím budeme sledovať nielen každodenné počasie, ale aj úľovú váhu s prianím, aby ako teplých, tak aj slnečných dní bolo čo najviac a s ich počtom aby úmerne narastala aj cifra hmotnosti kontrolného úľa s plnými plástmi medu. Doteraz tomu bolo presne naopak. Podstatná časť slovenských včelárov najmä z oblastí severnejších doposiaľ, v ktorých poľnohospodári nepestujú repku olejnú a nevyskytujú sa súvislejšie porasty agáta ešte netočili žiaden druh medu. O nič lepšie nedopadla ani kategória kočujúcich včelárov. Nádej ako sa hovorí však – „zomiera posledná“!! Mesiac júl je okrem vyššie konštatovaným skutočnostiam so svojimi zákonitosťami vo včelárskej ríši výnimočný ešte ďalším svojim špecifikom. A to najmä pre všetkých spolkových včelárov. V dňoch 15. a 16. júla sa uskutoční v Trstenej, v meste v ktorom je sídlo Ú SVS v tomto roku v poradí už 4. ročník Slovenského medového festivalu. Jeho prípravy bežia v tomto období už na plné obrátky. Veď niet sa čomu čudovať. Široká programová náplň medového festivalu obsahuje popri tradičných súťažiach o najlepší slovenský med, o najlepšiu slovenskú medovinu, najzaujímavejší včelársky vystavovaný exponát, laických degustátorských súťaží, v tomto roku aj ďalší druh súťaže a to súťaž o najkrajší perník. Sprievodnými podujatiami festivalu bude aj odborné školenie obsluhovateľov aerosólového zariadenia VAT- la a Kurz asistentov úradných veterinárnych lekárov. Som presvedčený, že v rámci tohto pekného a určite aj zaujímavého včelárskeho podujatia si všetci jeho účastníci, či už aktívni alebo pasívni prídu na svoje. Vážení priatelia včelári, príďte aj Vy osláviť najväčší tohtoročný spolkový včelársky sviatok do Trstenej…
Je len samozrejmosťou, že k tomuto spolkovému včelárskemu podujatiu sme venovali viac informácií a priestoru ako je tomu obvykle zvykom aj vo vnútri časopisu. Okrem aktuálnych informácii sme pripravili rovnako ako v predchádzajúcich číslach nové zaujímavé odborné články a rubriky, poučné články zo sveta, postrehy našich včelárov zo svojho včelárskeho života, histórie spolkov a pod. Prelomové obdobie dvoch včelárskych rokov je obdobím, kedy je potrebné aj v našich včelárskych organizáciách spracovať novú žiadosť o podporu opatrení NP na nastávajúci podporný rok 2010/2011 a preto uverejňujeme pre uľahčenie Vašej práce aj vzor žiadosti R SVS o podporu z NP, ktorú si budete môcť skopírovať a použiť. Od začiatku nového podporného roka t.j. od 1. septembra by sa mala žiadosť a jednotlivé opatrenia realizovať podľa novelizovaného Nariadenia vlády, ktorého návrh beží už v plnom prúde. Aj základným i keď len  neúplným výsledkom z rokovaní a prípravy návrhu NV na MP SR venujeme priestor v tomto vydaní SV. S týmto dokumentom súvisí aj pomerne rozsiahly článok, ktorý som sa rozhodol uverejniť v dôsledku nesprávnej interpretácie spolkového návrhu podpory nákupu včelích matiek i ako moju reakciu na článok predsedu ZCHVMDSKV uverejnený v časopise Slovenského zväzu včelárov – Včelár 5/2010. Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia; verím, že si každý z Vás nájde aj v tomto vydaní SV kus zaujímavého,  poučného a osožného čítania, ktoré Vám pomôže vo Vašej záslužnej práci.
Ing. Pavol Kameník

Z OBSAHU
Ing. Pavol Kameník
Príhovor ZR SV
Lýdia Kubinová
3. riadne zasadnutie Ú SVS
Ing. Pavol Kameník
NP stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2010 – 2013
Pozvánka na 4. ročník SMF v Trstenej

RNDr. Jozef Žigo
Stručný pohľad do minulosti
Ing. Pavol Kameník
Podporovať predaj, alebo kúpu včelích matiek?
Miroslav Novák
Bytčania na Svätom Hostyne
Ing. Jozef Lengyel
Včelárenie u „Protinožcov“
RR SV
Cédrový olej ako stimulátor rozvoja včelstva
Ing. Jozef Lengyel
Tvorba nových včelstiev
RR SV
Neuveriteľné: Vajíčka včely medonosnej slúžia ako potrava
Tlačivo Žiadosti R SVS o podporu z NP v podpornom roku 2010–2011
Bc. František Geleta
Medový perníček, do srdca chodníček…
Postavte dom pre včely samotárky
Miroslav Novák
Ako Terezka z Kolárovíc pri zberaní roja skoro o život prišla
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Rojenie II. časť