Usmernenie Ú SVS č. 05 /06 /2011

Vážený priatelia; 
    v zmysle Nariadenia vlády SR č. 31/2011 Z. z. z 2. februára 2011, ktorým sa  ustanovujú  podmienky  o poskytovaní  podpory  pri  vykonávaní  opatrení  na  zlepšenie podmienok  pre  produkciu  a  obchodovanie  s  včelími  produktmi  môžu členovia Spolku včelárov Slovenska požiadať prostredníctvom SVS o poskytnutie podpory pri vykonávaní nasledovných opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi v podpornom roku  2011/2012…Celý text…

Prílohy:

Vzor žiadosti