VALNÉ ZHROMAŽDENIE SVS 2019

Oznámenie
Na podujatí s názvom 27. VZ SVS, ktoré sa uskutoční dňa 26.01.2019 sa bude vytvárať fotodokumentácia a bude sa vyhotovovať obrazový a zvukový záznam. Účasť je dobrovoľná. Všetci zúčastnení tomuto oznamu rozumejú a berú na vedomie, že fotografie a videá budú využité na propagačné účely prevádzkovateľa – Spolok včelárov Slovenska, Oravická 612/12, 028 01 Trstená viď. www.spolokvcelarovslovenska.sk resp. časopis Slovenský včelár. (Politika informovanosti dotknutej osoby).

V prípade otázok, prosím kontaktujte predsedu SVS – Ing. Pavla Kameníka, tel. č.: 0901 706 412, mailová adresa: svs@orava.sk Ďakujeme.