+421 901 705 436 svs@orava.sk

ZOZNAM VETERINÁRNYCH LIEKOV A PRÍPRAVKOV URČENÝCH PRE VČELY NA LIEČBU VARROÁZY

Vážení predsedovia R SVS, členovia Ú SVS, AÚVL, pre uľahčenie Vašej práce pri zabezpečovaní dobrého zdravotného stavu včelstiev vo včelárskej sezóne 2020 Vám nižšie uvádzam prehľad schválených veterinárnych liekov a prípravkov určených pre včely na liečvu varroázy ŠVPS S s uvedením účinnej látky v liečive a jeho správnu indikáciu. Lýdia Kubinová – SÚ SVS    Zoznam_VL_a_pripr_pre_vcely_na_liecbu_varroazy

Opätovné spustenie vzdelávacích aktivít

Vážení predsedovia R SVS, členovia Ú SVS,  na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR, ÚVZ SR o zlepšení epidemiologickej situácie spôsobenej vírusom COVID-19, je možné opäť vykonávať vzdelávacie aktivity a hromadné podujatia s účasťou do 100 osôb.Je však potrebné dodržiavať nariadenia  a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva  SR a dodržiavať 2 – metrový rozostup medzi účastníkmi. Hygienické zariadenia priestorov (toalety) musia…

Vyhlásenie včely medonosnej (Apis mellifera)za chráneného živočícha

  Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Vám v súvislosti s informáciami publikovanými v masovokomunikačných prostriedkoch v ostatných dňoch a vyjadrením politických predstaviteľov resp. zástupcov politických strán týkajúcich sa zaradenia včely medonosnej (Apis mellifera) za chránený živočíšndy druh zasiela nasledujúce odboné stanovisko k danej problematike. Toto stanovisko bolo v predchádzajúcom období zalané aj na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja…

20. máj SVETOVÝ DEŇ VČIEL

Svetový deň včiel pripadá na 20. mája, deň narodenia významného slovinského včelára, Antona Janšu.Organizácia Spojených národov (OSN) vyhlásila tento nový svetový deň v rezolúcii A/RES/72/211, čím reagovala na iniciatívu Slovinskej republiky z roku 2014, ktorú v jej úsilí v septembri 2015 podporila Medzinárodná federácia včelárskych asociácií (Apimondia).Valné zhromaždenie OSN 20. decembra 2017 vyhlásilo 20. mája za Svetový deň včiel….

Usmernenie Ú SVS na čerpanie dotačných prostriedkov na podporný rok 2020/2021

Vážení priatelia, v zmysle schváleného Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2020/2021 môžu členovia SVS požiadať prostredníctvom svojich R SVS o poskytnutie podpory pri vykonávaní nasledovných v podpornom roku 2020/2021, pričom podporný rok 2020/2021 začína 1. augusta 2020…

USMERNENIE Ú SVS

Vážení predsedovia R SVS, vážení členovia SVS,        vzhľadom k tomu, že  viacerí z Vás zistili  rozdiely v počtoch včelárov a včelstiev evidovaných vo Vašich R SVS  a počtami včelárov a včelstiev  uvádzanými  v  CEHZ,  –  chcem Vás požiadať, aby ste si čo najskôr skontrolovali  a porovnali zoznam včelárov a počet včelstiev evidovaných vo Vašom R SVS…

Aktuálne ohniská moru včelieho plodu (apríl 2020)

  Pri výskyte moru včelieho plodu sa každý chovateľ včiel riadi aktuálnym Národným programom eradikácie moru včelieho plodu. V ohniskách moru včelieho plodu sa zakazuje:  1)  premiestňovať včelstvá (aj odložence a zmetence) a ich súčastí v prípade pozitívneho podozrenia na MVP až do vylúčenia MVP 2)  premiestňovať včelstvá (aj odložencov a zmetencov) a  ich súčasti do  ohnísk a  ochranných pásiem z ohnísk…