+421 901 705 436 svs@orava.sk

Usmernenie Ú SVS č. 01/08/2018

Usmernenie Ú SVS č. 01/08/2018 k vykonávaniu prehliadok včelstiev a následnej verifikácie včelstiev asistentmi úradných veterinárnych lekárov (AÚVL)  Usmernenie Ú SVS č. 01082018  prirucka-pre-ziadatela-o-poskytovani-pomoci-na-podporu-zlepsenia-podmienok-pri-produkcii-a-obchodovani-s-          vcelimi-produktmi-2018_2019  Priloha-2-Vzor-Rocne-hlasenie-o-stanovisti-vcelstiev-1

Usmernenie Ú SVS č. 01/07/2018 – Opeľovacia činnosť včiel v r. 2018

Vážený priatelia; na základe výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov vyzvalo MPRV SR náš Spolok včelárov Slovenska na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v roku 2018 podľa § 2, odst. 1 písm. l) – na opeľovaciu činnosť včiel…..  Usmernenie-Ú-SVS-č.-01072018-Opeľovacia-činnosť-včiel-v-r.-2018 (2)  priloha č. 1…

METODICKÝ POKYN PPA PRE ŽIADATEĽA O POSKYTOVANÍ POMOCI…

 Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2018/2019    Priručka pre žiadateľa o poskytovani pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovani s včelimi produktmi 2018__2019          Prílohy:  Príloha č. 7 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity – prednáška, seminár  Príloha č. 8 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity –…

Metodický pokyn PPA pre žiadateľa o poskytovaní pomoci…

Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2017/2018    Priručka pre žiadateľa o poskytovani pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovani s včelimi produktmi 2017-2018 PRÍLOHY:   Príloha č.7 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity – prednáška, seminár Príloha č.8 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity – vedenie včelárskeho krúžku Príloha č.9 Prezenčná…

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie…

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5.mája 2011 č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov“ pre chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí nie sú podnikateľmi – na kompenzáciu strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli…