+421 901 705 436 svs@orava.sk

Kalendár včelára – Október

Október je z hľadiska počasia ťažko definovateľný mesiac. Sú roky, keď je počas celého mesiaca krásne slnečné počasie, koncom mesiaca prízemné mrazy, ale sú aj roky, keď je celý mesiac upršaný, hmlistý. Včelár bez ohľadu na počasie musí dokončiť sezónu a začať sa pripravovať na ďalšiu.Doliečiť včelstváNajdôležitejším bodom tohto mesiaca je dokončiť liečbu včelstiev. Včelár môže poctivo liečiť celú…

KALENDÁR VČELÁRA – AUGUST

Včelárska produkčná sezóna pomaly končí, treba sa postarať o včelstvá, aby boli pripravené na nastávajúcu zimu. A úspešnosť ďalšej produkčnej sezóny závisí práve od prác v auguste a septembri.Na včelniciPráca so včelami v tomto období je veľmi dôležitá. Problém je však v tom, že väčšinou je už bezznáškové obdobie a včelstvá začínajú sliediť. Včelárovi dajú pocítiť každý chybný krok,…

Návod – opeľovacia činnosť, manuál na generovanie prílohy B1

                Vážený priatelia; na základe výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov vyzvalo MPRV SR náš Spolok včelárov Slovenska na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v roku 2019 podľa § 2, odst. 1 písm. l) – na…

METODICKÝ POKYN PPA PRE ŽIADATEĽA O POSKYTOVANÍ POMOCI 2019 – 2020

 Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2019/2020 Priručka pre žiadateľa o poskytovani pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovani s včelimi produktmi 2019__2020          Prílohy:  Príloha č. 7 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity – prednáška, seminár  Príloha č. 8 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity –…

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie pre včelárov

Vážení členovia SVS,       Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnilo na svoje stránke Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie pre včelárov týkajúcej sa moru včelieho plodu .„Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z  5. mája 2011  č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory…

Propozície súťaže o najlepší slovenský med 2019

  V tomto roku Ústredie SVS vyhlasuje v súťaži o Najlepší slovenský med tri súťažné kategórie a to: 1. Jednodruhový kvetový med a v rámci tejto kategórie nasledovné druhy medov: – a.) agátový med– b.) slnečnicový med2. Viacdruhové kvetové medy 3. Zmiešaný kvetovo- medovicový med PROPOZICIE_Blíži sa termín konania nášho najvýznamnejšieho Spolkového podujatia

Aktualizácia údajov v zmysle zákona č. 346/2018 Z.z.

Vážený priatelia, dovoľujem si Vás upozorniť na novú povinnosť pre OZ v zmysle zákona č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií, ktorá ukladá každému občianskemu združeniu, ktoré sa uchádza o podporu z verejných zdrojov písomne na MV SR zaslať do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne každej organizačnej jednotky (R SVS) spolu s dokladom preukazujúcim správnosť…

Výberové konanie na obsadenie miesta Zodpovedného redaktora časopisu Slovenský včelár.

Ústredie Spolku včelárov Slovenska vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta zodpovedného redaktora časopisu Slovenský včelár. Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie: minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou Kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním: členstvo v Spolku včelárov Slovenska min. 5 rokov riadiace a organizačné schopnosti morálna a občianska bezúhonnosť znalosť anglického alebo nemeckého jazyka je pre uchádzača…

Usmernenie k odberu vzoriek zimných mŕtvoliek včiel a meliva pre rok 2019.

Ústav včelárstva so sídlom v Liptovskom Hrádku pripravil usmernenie k odberu vzoriek zimných mŕtvoliek včiel a meliva u chovateľov včelích matiek v plemenných chovoch pre rok 2019. Chovatelia matiek môžu odchovávať včelie matky za podmienok, ak sa nenachádzajú v ohnisku alebo ochrannom pásme vyhlásenom z dôvodu výskytu nebezpečných nákaz (hlavne mor včelieho plodu). Pre odchod a expedovanie včelích matiek…