+421 901 705 436 svs@orava.sk

Vydávanie poverenia a sprievodný doklad na premiestňovanie včiel

Vydávanie poverenia a sprievodný doklad na premiestňovanie včiel  –  usmernenie Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS“)  podľa  § 6 ods. 2 písmena a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“) vydáva pre regionálne veterinárne a potravinové správy (ďalej len „RVPS“), v súvislosti s…

V ý z v a na predkladanie žiadosti

V ý z v a na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5.mája 2011 č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.  Výzva  Žiadosť  Vyhlásenie