+421 901 705 436 svs@orava.sk

Slovenský včelár 7-8/2011

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia; všetkých Vás srdečne pozdravujem v úvodníku jediného tohtoročného dvojčísla Slovenského včelára. Spolu s ďalšími členmi Redakčnej rady sme ho pre Vás pripravili s cieľom, aby ste sa z neho dozvedeli čo najviac aktuálnych informácií, ktoré budú pre Vás osožné a poslúžia Vám pri Vašom krásnom a užitočnom koníčku — včelárení nielen v priebehu prázdninového…

Slovenský včelár 6/2011

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia, všetkých Vás srdečne pozdravujem v úvodníku júnového vydania nášho Slovenského včelára. V období jeho písania, v tretej dekáde mája vrcholia v mnohých regiónoch Slovenska znášky z agáta. Podľa mnohých  včelárov z južného Slovenska a ich vyjadrení ohľadne doterajších výsledkov z medobraní ukazuje sa tento rok oveľa priaznivejší   a bohatší na úrodu medu, ako tomu bolo v predchádzajúcom roku…

Slovenský včelár 5/2011

Vážení priatelia; dnešný úvodník v májovom čísle SV adresovaný všetkým jeho čitateľom chcem venovať problematike jarných klinických prehliadok včelstiev a jeho krátkemu obsahu. Ako dnes už určite viete, vyhláška MP SR č. 82/2008 o identifikácii a registrácii včelstiev ukladá každému chovateľovi včiel povinnosť nahlásiť najneskôr do 30. apríla príslušného kalendárneho roka počet včelstiev, ktoré včelár chová na jednotlivých stanovištiach k…

Slovenský včelár 4/2011

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia; dovoľte mi, aby som sa k Vám prihovoril v ďalšom úvodníku nášho časopisu a privítal Vás na stránkach jeho aprílového vydania. V priebeh mesiaca apríl privítame v tomto kalendárnom roku až v tretej jeho dekáde v kresťanskom svete najväčšie Veľkonočné sviatky. Spoločne s oslavami veľkonočného tajomstva slávnostného príchodu, vykupiteľskej smrti a víťazného zmŕtvychvstania Božieho…

Slovenský včelár 3/2011

Slovenský včelár 3/2011   Vážení priatelia včelári, milí čitatelia; je mi cťou, že Vás môžem pozdraviť na prahu nového kalendárneho mesiaca marec, v tretej dekáde ktorého privítame prvý jarný deň. Tento symbolizuje prelom ročných období, končiacej sa zimy a nástup začiatku jari. Vo všeobecnosti je možné konštatovanie, že po nepriaznivom včelárskom roku 2010, nie je príliš prajná pre pokojné zimovanie…

Slovenský včelár 2/2011

Slovenský včelár 2/2011  Vážení priatelia včelári, milí čitatelia; dovoľte mi, aby som sa prihovoril k Vám ako novozvolený predseda SVS a Ú SVS v úvodníku nášho Slovenského včelára, ktorý sme spolu s Redakčnou radou pripravili pre jeho druhé vydanie v r. 2011, na najkratší mesiac kalendárneho roka február. Doteraz bolo zaužívaným pravidlom, a to už z čias môjho predchodcu…

Slovenský včelár 12 / 2010

 Slovenský včelár 12/2010 Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia; dvanáste číslo nášho Slovenského včelára, v úvodníku ktorého sa k Vám prihováram a Vás všetkých zo srdca pozdravujem, je neklamným dôkazom toho, že sa končí ďalší kalendárny rok. V plynutí času a vo víre života, či už občianskeho alebo včelárskeho sme si možno ani nestihli uvedomiť, že sme všetci žijúci o…

Slovenský včelár 11/2010

Slovenský včelár  11 / 2010 Vážení priatelia včelári, milí čitateli v mesiaci november bolo donedávna zvykom a tradíciou, že sezónne práce na našich včelniciach už boli ukončené a včelár sa v nastávajúcej zime mohol venovať prípravám včelárskeho inventára, výrobe úľov a jeho doplnkov, ich  rekonštrukciám pre nastávajúcu včelársku sezónu. Trošku obďaleč od svojich včielok, v zajatí inakšej atmosféry svojej stolárskej…