+421 901 705 436 svs@orava.sk

Slovenský včelár 1-2/2016

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia; som rád, že ako predseda nášho Spolku včelárov Slovenska a zároveň aj zodpovedný redaktor nášho najdlhšie vydávaného odborného včelárskeho časopisu na Slovensku — Slovenský včelár Vás môžem všetkých pozdraviť na prahu nového kalendárneho roka 2016 a zároveň Vám popriať v ňom hodne pevného fyzického i duševného zdravia, z ktorého pramení i Vaša životná sila a…

Slovenský včelár 11-12/2015

Vážení čitatelia; ako býva dobrým zvykom, úvodník posledného dvojčísla nášho SV v r. 2015 určeného na mesiace november — december chcem venovať môjmu zamysleniu sa nad kalendárnym rokom 2015 a retrospektívnemu pohľadu na niektoré dôležité míľniky nášho SVS absolvované v jeho doterajšom priebehu.Po 23. VZ SVS v Trstenej — SVS rozbehol prostredníctvom nášho SÚ SVS a R SVS jednotlivé činnosti…

Slovenský včelár 9-10/2015

Vážení čitatelia, dovolenkové a prázdninové obdobie skončilo a pre nás včelárov beží plným prúdom nový včelársky rok. Aby bol rovnako úspešný ako ten skončený, je dôležité venovať popri iných nevyhnutných prácach maximálnu pozornosť už na jeho začiatku starostlivému a včasnému akŕmeniu včelstiev, ktorému musia predchádzať práce (najmä v oblastiach s výskytom neskorej medovicovej a najmä melecitóznej znášky), ktoré musia…

Slovenský včelár 7-8/2015

Vážení čitatelia; kalendárne mesiace júl a august patria vo väčšine sveta z celospoločenského uhla pohľadu medzi mesiace prázdninové a dovolenkové. Naopak, v našej včelárskej komunite sú mesiacmi, v období ktorých vrcholí množstvo práce a končí včelárska sezóna a s ňou aj „starý“ včelársky rok a začínajú prípravy včelára s včelstvami na nový včelársky rok. Je preto namieste krátky pohľad…

Slovenský včelár 5-6/2015

Vážení čitatelia, vážení priatelia včelári; prihováram sa k Vám v období, kedy celá božia príroda v dôsledku svojich zákonitostí rozkvitá a láka naše včielky do svojich príbytkov, do svojich kvetných útrob, do svojho kráľovstva… Rozsiahle rozkvitnuté lány repky i agátové lesy a stromoradia sú pozvánkou, príležitosťou i nádejou pre včelstvá i mnohých slovenských kočujúcich včelárov. Napriek poslaniu našej včielky,…

Slovenský včelár 3-4/2015

Vážení čitatelia; všetkých Vás srdečne pozdravujem v úvode ďalšieho dvojčísla 3-4 nášho odborného včelárskeho časopisu Slovenský včelár, jednak ako nanovo zvolený predseda SVS a Ú SVS a jednak ako zodpovedný redaktor SV. Jeho obsah bude pozostávať z dvoch pohľadov. Jeden z nich bude na súčasnú situáciu na Slovensku po r. 1990 a ten druhý bude pohľadom na situáciu v…

Slovenský včelár 1-2/2015

Vážení čitatelia; dovoľte mi, aby som Vás pozdravil všetkých, ktorí ste sa v r. 2015 rozhodli pre odber nášho Slovenského včelára, odborného včelárskeho časopisu, ktorý sa ako jediný môže pýšiť prvenstvom, ktorým je, že je na území Slovenska najstaršie vydávaným včelárskym časopisom, vydávaným od roku 1923. Pevne verím, že toto prvenstvo mu doteraz nikto nezobral a aj napriek nemalému…

Slovenský včelár 11-12/2014

Vážení čitatelia; mesiac december, ktorý je druhým mesiacom, pre ktorý je určený tento výtlačok nášho spolkového Slovenského včelára je zároveň aj 12 mesiacom roka, ktorý ohraničuje a završuje kalendárny rok 2014. Ohraničenie určitej veličiny, časovej éry, predmetu či telesa umožňuje vykonať jej zhodnotenie, kalkuláciu, zloženie účtu, rozmer a napísanie výsledku. Platí to aj o roku 2014 z pohľadu nás — včelárov….

Slovenský včelár 9-10/2014

Vážení čitatelia, končiace sa prázdninové a dovolenkové obdobie vystriedalo obdobie nástupu na naše pracoviská, školopovinnej mládeže a študentov do škôl a na VŠ a univerzity. V našej včelárskej komunite, v ktorej väčšina spojila svoje občianske životy s chovom drobnej včielky doznieva znášková sezóna a v rámci nej posledné práce spojené s nástupom nového včelárskeho roka. K nemu neodmysliteľne patrí…