+421 901 705 436 svs@orava.sk

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SVS 2019

Oznámenie Na podujatí s názvom 27. VZ SVS, ktoré sa uskutoční dňa 26.01.2019 sa bude vytvárať fotodokumentácia a bude sa vyhotovovať obrazový a zvukový záznam. Účasť je dobrovoľná. Všetci zúčastnení tomuto oznamu rozumejú a berú na vedomie, že fotografie a videá budú využité na propagačné účely prevádzkovateľa – Spolok včelárov Slovenska, Oravická 612/12, 028 01 Trstená viď. www.spolokvcelarovslovenska.sk resp….

Medový perníček do srdca chodníček

Širokej verejnosti, žiakom ZŠ, všetkým včelárom a priaznivcom včelárenia P O Z V Á N K A Regionálny spolok včelarov Slovenska Nová Ľubovňa a Obecný úrad Nová Ľubovňa Vás pozývajú na včelárske podujatie- siedmy ročník – Medový perníček do srdca chodníček“ spojeného s oslavami Sv. Ambróza – patróna včelárov. Aj v tomto roku je súčasťou Krajského medového festivalu Program:…

Krajský medový festival Žilinského kraja

VČELÁRSKE UMENIE plné zaujímavostí nielen pre včelárov, spojené s ochutnávkou a predajom včelích produktov a tiež s možnosťou zažiť neopakovateľnú atmosféru a odviesť sa na historickej motorovej drezine s panoramatickými vozňami  Pozvánka na Krajský medový festival Žilinského kraja

Včelársky zájazd Spolku včelárov Slovenska do Poľska

Včelársky zájazd Spolku včelárov Slovenska do Poľska Stalo sa už tradíciou, že členovia Spolku včelárov Slovenska a ich rodinný príslušníci každé leto navštívia spoločne niektorú zaujímavú časť Európy. Aj tento rok Ústredie Spolku včelárov Slovenska v spolupráci s Karpatským zväzkom včelárov v Novom Sonči pripravuje pre členov SVS 5-dňový odborno-kultúrny včelársky zájazd, počas ktorého chceme okrem návštev včelníc a…

11. ročník Slovenského medového festivalu

Propozície súťaže 11. ročníka SMF v Trstenej o najlepší slovenský med a o najlepšiu slovenskú medovinu Vážení členovia SVS, opäť o rok je pred nami naše najvýznamnejšie Spolkové podujatie, ktorým je 11. ročník Slovenského medového festivalu v Trstenej, ktorý sa bude tento rok konať v sobotu 21. 10. 2017 v Mestskom kultúrnom stredisku v Trstenej, na ktorý Vás – všetkých…

RUMUNSKO 2017

  Filmové spracovanie zájazdu RUMUNSKO 2017   ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]