+421 901 705 436 svs@orava.sk

Slovenský včelár 12 / 2013

Vážení čitatelia, vážení priatelia včelári; mesiac december ako posledný mesiac kalendárneho roka je obdobím vhodným na bilancovanie  celého roka 2013. Rovnakú príležitosť ponúka aj pre úvodník decembrového čísla nášho spolkového časopisu. Náš Slovenský včelár vyšiel v r. 2013 v mesiacoch január a december ako jednomesačník, v mesiacoch február — marec, apríl — máj, jún — júl, august — september,…

Slovenský včelár 10-11 / 2013

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia; v tomto začínajúcom jesennom období nebývalo po iné roky zvykom, žeby náš Spolok včelárov Slovenska nemal ani koncom septembra na stole Rozhodnutie PPA SR o schválení (resp. v uplynulom roku 2012 o zamietnutí) podpory pri vykonávaní opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi v zmysle platného NV SR. V tomto…

Slovenský včelár 8-9 / 2013

Vážení čitatelia, dvojčíslo nášho časopisu Slovenský včelár je pripravené na obdobie, ktoré je začiatkom nového včelárskeho roka, a ktoré je pre nás včelárov určené na prípravu včelstiev na ich úspešné prezimovanie. Starostlivosť o včelstvá v neskorom lete je základným kameňom nasledujúcej sezóny. Každému zodpovednému včelárovi treba zabezpečiť, aby jeho včelstvá išli do zimy dostatočne silné a zdravé. Len v…

Slovenský včelár 6-7 / 2013

Rozdelí si schválený finančný limit EÚ na rok 2012 — 2013 pre všetkých slovenských včelárov iba OZ Slovenská včela? Po vstupe Slovenskej republiky do EÚ v r. 2004vznikol aj pre slovenských včelárov nárok na každoročnú finančnú podporu v zmysle odsúhlaseného dokumentu Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva. Po prvom „skúšobnom“ podpornom roku 2006/2007, v ktorom náš Spolok včelárov…

Slovenský včelár 4-5 / 2013

Vážení čitatelia, obdobie, ktoré plynie v čase kedy píšem tento úvodník nášho j u b i l u j ú c e h o 90-ročného Slovenského včelára, najdlhšie vydávaného včelárskeho časopisu na Slovensku, označuje celý kresťanský svet pôstnym obdobím. Je to obdobie na seba nadväzujúcich jednotlivých fáz, príprav človeka na najvýznamnejšiu udalosť veľkonočného tajomstva začínajúceho „smrtným“ týždňom, pokračujúcim „kvetným“týždňom…

Slovenský včelár 2-3 / 2013

Vážení čitatelia; pomaly nám končí prvý mesiac nového kalendárneho roka 2013. Mesiace február a marec, na ktoré sme pripravili prvé dvojčíslo nášho časopisu SV, a to v zmysle Uznesenia 20. VZ SVS ukončia prvý štvrťrok tohto roka. Z pohľadu včelára patrí tento kvartál roka k obdobiu relatívneho pokoja a kľudu na včelnici a naopak k obdobiu činorodej práce vo…

Slovenský včelár 1 / 2013

Vážení čitatelia, vážení priatelia včelári; mesiac január je prvým mesiacom nového kalendárneho roka, roka 2013. Dovoľte mi preto, ako predsedovi SVS i zodpovednému redaktorovi nášho spolkového časopisu Slovenský včelár Vám,  všetkým jeho čitateľom a včelárom popriať na začiatku jeho prvého úvodníka veľa zdravia, síl, rodinného porozumenia, vzájomnej tolerancie a  priateľstva v súkromnom i spoločenskom prostredí a uspokojenie a radosť…