+421 901 705 436 svs@orava.sk

Slovenský včelár 12 / 2010

 Slovenský včelár 12/2010 Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia; dvanáste číslo nášho Slovenského včelára, v úvodníku ktorého sa k Vám prihováram a Vás všetkých zo srdca pozdravujem, je neklamným dôkazom toho, že sa končí ďalší kalendárny rok. V plynutí času a vo víre života, či už občianskeho alebo včelárskeho sme si možno ani nestihli uvedomiť, že sme všetci žijúci o…

Slovenský včelár 11/2010

Slovenský včelár  11 / 2010 Vážení priatelia včelári, milí čitateli v mesiaci november bolo donedávna zvykom a tradíciou, že sezónne práce na našich včelniciach už boli ukončené a včelár sa v nastávajúcej zime mohol venovať prípravám včelárskeho inventára, výrobe úľov a jeho doplnkov, ich  rekonštrukciám pre nastávajúcu včelársku sezónu. Trošku obďaleč od svojich včielok, v zajatí inakšej atmosféry svojej stolárskej…

Slovenský včelár 10/2010

Slovenský včelár  10 / 2010 Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia, predchádzajúcom čísle SV som sa ako zodpovedný redaktor SV a predseda SVS v jeho úvodníku bližšie zmienil o 4. ročníku Slovenského medového festivalu v Trstenej. Ako som v ňom uviedol, SMF si za obdobie svojho trvania vytvoril primerané miesto, úctu a vážnosť v celej súčasnej spoločnosti. Som rád, že…

Slovenský včelár 9/2010

Slovenský včelár  9 / 2010 Vážení priatelia včelári obsahu septembrového úvodníka nášho spolkového časopisu ma motivovalo najdôležitejšie tohtoročné včelárske podujatie, venované propagácii slovenského včelárstva, jeho významu a prínosu pre verejnosť i celú prírodu. Je ním Slovenský medový festival, ktorý sa v tomto roku, presne v dňoch 15. a 16. júla konal už po štvrtý krát v Trstenej. Aj keď…

Slovenský včelár 7 – 8/2010

Slovenský včelár 7 – 8 / 2010 Vážení čitatelia; dostáva sa Vám do rúk letný dvojmesačník časopisu Slovenský včelár. V tretej dekáde júna sme vstúpili do lunárneho letného slnovratu, ktorý je signálom pre včelársku komunitu, že naše včelstvá sú na vrchole svojej početnosti a rozvoja. Letný slnovrat je zároveň aj signálom pre naše včielky na to, aby odštartovali v…

Slovenský včelár 6/2010

Slovenský včelár 6 / 2010 Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia;všetkých Vás srdečne pozdravujem v úvodníku ďalšieho vydania nášho Slovenského včelára. Jeho júnové vydanie vychádza práve v čase vrcholiacej včelej i včelárovej sezóny, kedy maximálne rastú plochy včelieho plodu a početnosť včelieho spoločenstva v úľoch a úmerne k tomu rastie aj rozsah a početnosť našich včelárskych prác. Presuny včelstiev za…

Slovenský včelár 5/2010

Vážení čitatelia, dostávate do rúk májové vydanie Slovenského včelára. Dúfam že Vášho obľúbeného časopisu, usudzujúc podľa jeho percentuálneho odberu, ktorý vďaka Vám dosiahol v tomto roku v prepočte na počet členov nášho Spolku včelárov Slovenska úctyhodných 75 %. Do akej miery sa môj úsudok ako jeho zodpovedného redaktora zhoduje so skutočnou realitou neodvážim sa odhadnúť. Situácia v odbere časopisu…

Slovenský včelár 4/2010

Vážení čitatelia, všetkých Vás srdečne pozdravujem v úvodníku ďalšieho čísla Slovenského včelára. V období kedy budete čítať jeho články bude v ročnom období včasného predjaria za nami už jarná rovnodennosť so začiatkom jari. Prvým fenologickým náznakom, že zimný kľud pomaly končí je lieska. Keď rozkvitne, naše včielky už rozhodne nie sú bez plodu. V mnohých oblastiach Slovenska tento okamih…

Slovenský včelár 3/2010

Vážení čitatelia; mesiac marec s prvým jarným dňom možno označiť okrem zaužívaného označenia „marec – mesiac knihy“ aj prívlastkom mesiaca „nového života“. Príroda a v nej časť flóry i fauny sa prebúdza k novému životu i zo „zimného spánku“ k svojmu aktívnemu životu, rozmnožovaniu sa a rozvoju. Marec je aj včelárovým nástupom k novým činnostiam na jeho včelnici, ku…