+421 901 705 436 svs@orava.sk

Maurice Maeterlinck

Tomu kto ich poznal, kto ich miloval, zdá sa leto bez včiel tak úbohé a tak nedokonalé

akoby bolo bez vtákov a bez kríkov a stromov.